Slovník Montessori a souvisejících pojmů

 
"Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Co znamená motto "Pomoz mi, abych to dokázal sám"? Motto představující základ Montessori přístupu, nového směru ve výchově a učení, který se objevil ...

Absorbující duch dítěte

Co je to absorbující duch dítěte? Dítě se bez vědomého úsilí, přirozeně, učí vše, co ho obklopuje – co vidí, co slyší. Nasává vše jako houba. V raném...

Alternativní metody výuky

Co jsou to alternativní metody výuky? Vzdělávání je proces, který směřuje k rozvoji vědomostí, dovedností, schopností a návyků každého jednotlivce. M...

Balanční prkno

Co je to balační prkno? Balanční hračky, do kterých se balanční prkna také řadí, patří mezi pohybové pomůcky, se kterými mohou děti, ale i dospělí, z...

Barvy v Montessori

Co představují barvy v Montessori? V Montessori hrají barvy významnou roli. Používají se jako účinný nástroj učení. Zapojení barev může pomoci posíli...

Dělená odpovědnost

Co je to dělená odpovědnost? V Montessori pedagogice má každé dítě svobodu rozhodovat o tom, jakou činností se chce zabývat. Dospělý (průvodce) je al...

Didaktické hračky

Co jsou to didaktické hračky? Didaktické hračky jsou neocenitelným nástrojem, který pomáhá dětem všech věkových kategorií pozitivně růst a rozvíjet s...

Dospělý v Montessori

Kým je dospělý v Montessori? Dospělý je v Montessori vnímán jako průvodce. Ať už je to rodič nebo pedagog. Je to ten, kdo rozumí dětskému vývoji, zná...

Hrubá motorika

Co je to hrubá motorika? Hrubá motorika je charakterizována pohyby celého těla, při kterých se zapojují velké svalové skupiny. Jede o ovládání celého...

Jemná motorika

Co je to jemná motorika? Do jemné motoriky patří drobné pohyby rukou a jemné pohyby prstů. Někdy bývá nazývána manuální zručností. Jemná motorika se ...

Kooperativní výuka

Co je to Kooperativní výuka? Tento styl strategií, technik a metod výuky je založený na spolupráci žáků, většinou různého věku (věková heterogen...

Kosmická výchova

Co je to kosmická výchova? Kosmická výchova vede děti v Montessori vzdělávání k pochopení všeho obdobným způsobem, jak chápal svět Jan Amos Komenský ...

Marie Montessori

Kdo byla Marie Montessori? Tato italská všestranná pedagožka, vědkyně a filozofka se proslavila svými inovativními pedagogickými metodami. Definovala...

Montessori

Co je to Montessori? Montessori přístup podporuje rozvoj dítěte. Pomáhá mu zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci běžně fungují a rozumět světu...

Montessori doma

Jak na Montessori doma? Zavedení metod a postupů Montessori doma je skvělý způsob, jak dětem nabídnout bezpečné, podnětné a uspořádané prostředí podp...

Montessori houpačka

Co je to Montessori houpačka? Hledáte zábavu pro své děti, která zároveň podpoří jejich správný motorický rozvoj? Pak možným řešením může být Montess...

Montessori hračky

Co jsou to Montessori hračky? Jednoduché hračky, které jsou vyrobené z přírodních materiálů (nikdy nejsou plastové). Za úkol mají zejména rozvíjet a ...

Montessori metoda

Co je to Montessori metoda? Každé dítě je od přírody zvídavé. Toho využívá Montessori metoda. Jejím principem je svobodná volba práce. Dítě si může, ...

Montessori pomůcky

Co jsou to Montessori pomůcky? Montessori pomůcky jsou klíčovou součástí vzdělávací metody Montessori a dávají dětem příležitost zkoumat svět rukama ...

Montessori principy

Co jsou to Montessori principy? Principy Montessori jsou zásady, které navrhla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Díky nim jsou děti veden...

Montessori pro batolata

Co je to Montessori pro batolata? Nejmenší děti se nejvíce soustřeďují na to, co je v pohybu nebo pokud jsou v pohybu ony samy. Z toho důvodu velká č...

Montessori přístup

Co je to Montessori přístup? Montessori přístup podporuje dětský rozvoj, samostatnost a činnosti dětí. Je zde kladen důraz na dostatek připraveného a...

Montessori škola

Co je to Montessori škola? Jedná se o alternativní výchovně-vzdělávací program, jehož zásady navrhla Marie Montessori – italská lékařka, pedagožka a ...

Montessori třída

Co je to Montessori třída? Montessori třída uplatňuje princip připraveného prostředí. Celý prostor je uspořádán do koutů, či "hnízd". Prostředí ve tř...

Montessori výchova

Co je to Montessori výchova? Montessori výchova předpokládá znalost sama sebe. Každý rodič by měl být příkladem pro své děti. Měl by je inspirovat. M...

Partnerský přístup

Co je to partnerský přístup? Představuje především vzájemný respekt a vzájemnou úctu. Chování dospělého k dětem je takové, které nezraní dětskou důst...

Piklerův trojúhelník

Co je to Pikler trojúhelník? Trojúhelník Piklerové, triangle nebo Pikler. To jsou názvy pro dřevěnou prolézačku ve tvaru trojúhelníků. Prolézačka je ...

Polarizace pozornosti

Co je to polarizace pozornosti? Jedná se o intenzivní koncentraci dítěte na jednu činnost, ponoření se do ní do té míry, že je zcela odpoutáno od vně...

Práce s chybou

Co je to práce s chybou? "Chybami se člověk učí", to víme všichni. Chyby jsou v lidském životě přirozené jevy, právě a především v učících procesech....

Práce s pochvalou

Co je to práce s pochvalou? Montessori pedagogika a metody jsou postavené na laskavém přístupu. Učitel by neměl hodnotit a posuzovat, ale měl by dát ...

Připravené prostředí

Co je to připravené prostředí? Připraveným prostředím nazýváme organizovaný prostor, ve kterém jsou pro děti, které jsou vývojově na stejné úrovni, n...

Rostoucí věž

Co je to rostoucí věž? Jedním ze základním tezí Marie Montessori, zakladatelky Montessori filozofie, je: "Pomoz mi, abych to dokázal sám". Děti si bu...

Samostatnost

Co je to samostatnost? Podpora a vedení dětí k samostatnosti je jedním z klíčových aspektů Montessori. Díky připravenému prostředí, které je bezpečné...

Senzitivní fáze (období)

Co je to senzitivní fáze (senzitivní období)? Jedná se o časově omezenou dobu, v níž je dítě citlivější a otevřenější k učení určité dovednosti. Díky...

Smyslová výchova

Co je to smyslová výchova? Každé dítě objevuje svět svými smysly již od prvního okamžiku svého života. Smyslové učení je prioritou právě Montessori. ...

Učící věž

Co je to učící věž? Montessori učící věž je velmi šikovný a praktický pomocník, který by neměl chybět v žádné domácnosti. Vychází z montessori princi...

Věková heterogenita

Co je to věková heterogenita? Jedná se o spojování věkově smíšených tříd. Smyslem věkové heterogenity je tvorba většího prostoru pro kooperaci dětí. ...

37 položek celkem