Kooperativní výuka

Co je to Kooperativní výuka?

Tento styl strategií, technik a metod výuky je založený na spolupráci žáků, většinou různého věku (věková heterogenita), v malých skupinách. Ty se snaží dosáhnout určitého společného cíle. 

Mezi základní znaky kooperativní výuky patří: 

  • Vzájemná pozitivní závislost – úspěch jednotlivce závisí na úspěchu skupiny a naopak.
  • Osobní odpovědnost – pomocí skupinové spolupráce dochází k individuálnímu rozvoji každého člena skupiny. Každý jedinec podá výkon, který využije a zhodnotí celá skupiny
  • Interakce – všichni žáci ve skupině spolupracují, společně komunikují a poskytují si zpětnou vazbu.
  • Dovednosti interpersonálního rázu – jsou potřebné pro vzájemnou kooperaci. Jsou spojovány se vzájemnou komunikací, s důvěrou, pomocí nebo akceptováním jednotlivých členů skupiny.
  • Reflexe společné činnosti – jednotliví členové poskytují zpětnou vazbu, probírají úspěchy a nezdary, hledají další možnosti společné kooperace.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →