Kosmická výchova

Co je to kosmická výchova?

Kosmická výchova vede děti v Montessori vzdělávání k pochopení všeho obdobným způsobem, jak chápal svět Jan Amos Komenský – jedná se o souvislosti všech věcí, které vytvářejí jednotný celek. V běžném školství vesmír často spadá do kompetence hodin přírodních věd, ale ne tak v Montessori školách. Vzdělávání o sluneční soustavě i mimo ni je hluboce zakořeněno ve všech předmětech, od geografie a dějepisu až po matematiku a jazyky. Kosmická výchova dítěti pomáhá objevovat okolní svět, se všemi vztahy a souvztažnostmi. Díky kosmické výchově může poznat nejen svoji rodinu, ale i svoje město, svoji zemi nebo třeba Sluneční soustavu. Snáze pronikne do života rostlin a zvířat. Kosmická výchova podporuje pochopení řádu světa. Nejenže se tak děti poutavou formou učí životním dovednostem, jako je spolupráce a řešení problémů, ale také se tím podněcuje kreativita, která jim dobře poslouží, až vyrostou.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →