Montessori

Dřevěný Pikler trojúhelník BaaVi

Co je to Montessori?

Montessori přístup podporuje rozvoj dítěte. Pomáhá mu zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci běžně fungují a rozumět světu kolem sebe. K základním principům Montessori patří víra, že dítě je tvůrce sebe sama a má rozhodující vliv na svůj vlastní vývoj. Děti se do činností zapojují samy, ze své vůle a iniciativy, není potřeba jim nic říkat. V Montessori by mělo být pro dítě připravené prostředí, ve kterém má možnost volby a celostního učení. Důraz se klade na jednoduchost z důvodu pozornosti. Důležitá je v tomto přístupu také pochvala a práce s chybami.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →