Montessori škola

Co je to Montessori škola?

Jedná se o alternativní výchovně-vzdělávací program, jehož zásady navrhla Marie Montessori – italská lékařka, pedagožka a filozofka. Pedagogika tohoto typu se zaměřuje především na podporu dětí při rozvoji jejich dovedností, znalostí a poznatků. Veškeré aktivity provádí dítě samo, uspokojuje sebe sama, nikoli rodiče nebo učitele. Ti jsou mu na cestě poznání pouze průvodci, nic mu nenařizují. Montessori škola je škola zkušeností pro život.

Montessori třída se opírá o připravené prostředí. Celý prostor je uspořádán do koutů. Každý je zaměřený na jinou poznávací oblast. Nábytek je uzpůsobený velikosti a vývojovému stadiu dětí.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →