Montessori třída

Montessori třída | Význam | Popis | Montessori slovník - BaaVi

Co je to Montessori třída?

Montessori třída uplatňuje princip připraveného prostředí. Celý prostor je uspořádán do koutů, či "hnízd". Prostředí ve třídě se vytváří pro potřeby dětí a jejich aktivit. Nábytek, kterým je třída vybavená, je velikostí uzpůsobený dětským potřebám. Velký důraz se klade na snadnou manipulaci s ním. Děti ve třídě nesedí v lavici, mohou se po ní volně pohybovat k jednotlivým oblastem aktivit a činností. V Montessori třídě jsou integrované děti smíšeného věku. Většinou v ní nalezneme tři věkové skupiny. Díky tomu dochází ke snazší podpoře socializace, k budování respektu a solidarity. Děti se od sebe učí navzájem. Učitel je pro děti průvodcem. V montessori třídě se neaplikují tresty.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →