Montessori výchova

Dřevěné Montessori prostírání BaaVi

Co je to Montessori výchova?

Montessori výchova předpokládá znalost sama sebe. Každý rodič by měl být příkladem pro své děti. Měl by je inspirovat. Montessori výchova pouze nepředpokládá to, že budeme dětem říkat, co mají dělat, ale každý den jim to budeme ukazovat tím, jak se sami chováme. Vždy začínáme u sebe, jdeme dětem příkladem, vytváříme pro ně vhodný model chování. Podle něj se pak děti učí žít. V Montessori výchově dětem nepřikazujeme, pomáháme jim, jsme jim koučem, průvodcem. Pokud se budou děti cítit dobře, nebudou zlobit.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →