Partnerský přístup

Co je to partnerský přístup?

Představuje především vzájemný respekt a vzájemnou úctu. Chování dospělého k dětem je takové, které nezraní dětskou důstojnost. Dospělý se chová tak, jak chce, aby se chovalo dítě. Montessori přístup vede děti k úctě jak k sobě, tak i k ostatním, a to dospělým i dětem. Úcta je však potřeba i k prostředí, které nás obklopuje. Každé partnerství má jasně daná pravidla, která jsou právě zárukou respektu a úcty. Pravidla by však měli tvořit dospělí společně s dětmi. Měla by jim být věnována náležitá pozornost. Jen tak budou děti ochotné se jimi řídit. Díky partnerskému přístupu si děti mohou budovat sebeúctu, pomáhá jím zvyšovat míru autonomie.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →