Montessori přístup

Houapací prkno BaaVi SKY

Co je to Montessori přístup?

Montessori přístup podporuje dětský rozvoj, samostatnost a činnosti dětí. Je zde kladen důraz na dostatek připraveného a stimulujícího prostředí s příjemným vzhledem. Toto prostředí je jednoduché a realistické. Každý prvek, který se v něm nachází, má svůj důvod. Pomáhá při dětském rozvoji. Nalezneme zde jak smyslové, tak motorické hračky a pomůcky. Přestože se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, ze kterého čerpá podněty, mají na něj vliv především lidé z jeho blízkého okolí. Dítě však pouze samo určí a rozhodne, které podněty a jak jej ovlivní. Samo rozhoduje co, jak a s kým bude dělat. V Montessori přístupu nemají místo tresty.

U menších dětí je především důležitá smyslová výchova. Děti jsou zapojovány do světa dospělých. Podílejí se na základních domácích povinnostech, jako např. odnášení nádobí ze stolu, pomoc při přípravě jídel za pomoci učící věže, apod. Učení probíhá formou nápodoby.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →