Připravené prostředí

Dřevěná Montessori houpačka BaaVi Swing

Co je to připravené prostředí?

Připraveným prostředím nazýváme organizovaný prostor, ve kterém jsou pro děti, které jsou vývojově na stejné úrovni, nachystané skupiny pomůcek a aktivit, které odpovídají jejich potřebám, jsou adekvátní k jejich věku, z hlediska fyzického i emocionálního. Každé dítě si zde vybere to, co jej v dané chvíli zajímá. Díky jasnému řádu a pravidlům poskytuje připravené prostředí chod bez jakýchkoli problémů. Důraz je kladen především na bezpečí dětí a jejich svobodu. Pocit bezpečí představuje i respektující a nesoutěživá atmosféra.

Připravené prostředí má na starosti průvodce dětí. Může jím být jak rodič, tak i pedagog. V Montessori je to právě dítě, které si vybírá, co chce zrovna dělat a to z nabídky, kterou mu připraví průvodce.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →