Co je montessori přístup

Už jste o Montessori přístupu něco slyšeli, ale stále si nejste jistí, co přesně to znamená? Po přečtení našeho článku budete možná o něco chytřejší. Nejsme Montessori experti, ale leccos jsme se díky našim dětem naučili, leccos jsme pochopili. A rádi bychom se o to s Vámi podělili... Pokud tedy ani po přečtení tohoto článku nebudete mít úplně jasno, sledujte nás dál. I v dalších blogových článcích, které pro Vás chystáme, se o Montessori, ale i dalších tématech, leccos dočtete.

Montessori houpačka BaaVi

Vzdělávací program Montessori

Tento program vyvinula Marie Montessori – italská vědkyně, pedagožka a filozofka. Jeho principem je poznání a respekt dětí a jejich potřeb. Základ představuje připravené prostředí, které obsahuje, kromě jiného, i Montessori hračky. Děti si zde vybírají, dle své svobodné volby ze zajímavých pomůcek a materiálů. Montessori výchova vnímá rodiče či učitele jako průvodce, rádce a pomocníka. Má za úkol děti pozorovat a určit okamžik, kdy jsou připravené pro přijímání nových vědomostí a dovedností (tzv. senzitivní fáze dítěte).

Montessori třída je věkově smíšená. Většinou v ní nalezneme tři věkové skupiny. Děti tak mají možnost se učit od sebe navzájem.

Montessori přístup klade největší důraz na individuální přístup. Děti se rozhodují dle svého uvážení mezi jednotlivými činnostmi. Postupují dle svého tempa. Ve skupině nevládne rivalita a děti jsou k sobě tolerantní.

Stěžejní je tvořivost. Děti se do činností zapojují samy. Díky tomu formují, nevědomky, svoji osobnost. Projevují tvořivost ve všech oblastech života. Činnost dítěte nesmíme omezovat nebo usměrňovat, jinak se tvořivost začne vytrácet.

Mezi důležité metody Montessori přístupu patří postupný přechod od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu.

Principy Montessori

Každé dítě je od přírody zvídavé. Rádo napodobuje, nejprve rodiče a později i blízké okolí. Proto by se rodiče měli chovat tak, jak chtějí, aby se chovaly jejich děti. Montessori přístup pomáhá dětem v rozvoji a v samostatnosti. Rodiče by jim měli nabízet smyslové pomůcky, ale i variabilní motorické hračky podporující jejich kreativitu a motoriku.  Měli by jim  umožnit vyzkoušet si život dospělého. Včetně základních domácích činností jako např. odnášení nádobí ze stolu, pomoci při přípravě jídel za pomoci učící věže, péče o domácí mazlíčky, apod.

Dítě je svobodné v tom, co dělá, ale zároveň za to nese odpovědnost. Přístup k dětem postrádá autoritu, není nátlakový, chybí tresty, děti nejsou napomínány. Pro dětské aktivity jsou vybírány Montessori pomůcky a materiály s ohledem na věk dítěte, na jeho vývojové stádium. Je potřeba posilovat dětské zdravé sebevědomí a sebedůvěru dítěte, podporovat jeho bezpečí. Dítě musí mít možnost volby jak materiálů, tak i pracovního místa.

 

- Lidé u nás také hledají:

Marie Montessori

Montessori škola

Rostoucí věž

 

- Nejčastěji lidé kupují tyto BaaVi produkty:

Učící věž Oscar

Montessori houpačka Monte NATUR

Dřevěné variabilní křesílko