Smyslová výchova

 Dítě pomáhá v kuchyni na učící věži BaaVi

Co je to smyslová výchova?

Každé dítě objevuje svět svými smysly již od prvního okamžiku svého života. Smyslové učení je prioritou právě Montessori. Dítě získává velké množství informací díky svým smyslům, svojí vlastní zkušeností. Může si vše prohlédnout, osahat, očichat, ochutnat, může se vším manipulovat. Rozvoj smyslů snadno podpoříme tím, že poskytneme dítěti dostatek smyslových vjemů. Ty nabízejí třeba Montessori smyslové pomůcky. Vzhledem k tomu, že senzorický vývoj dětí se děje zhruba do jejich šesti let života, je potřeba podněty dodávat co nejdříve. Kromě toho vnímají malé děti okolní svět mnohem intenzivněji, je pro ně totiž všechno nové. Díky tomu své smysly stimulují mnohem více.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →