Senzitivní fáze (období)

Co je to senzitivní fáze (senzitivní období)?

Jedná se o časově omezenou dobu, v níž je dítě citlivější a otevřenější k učení určité dovednosti. Díky tomu dochází ke vnitřnímu povzbuzování, aby dítě opakovalo určitou aktivitu tak dlouho, dokud se neobjeví aktivita nová. V senzitivním období dojde k osvojení dané dovednosti v krátkém časovém úseku a velmi snadno, bez velké námahy. Jestliže konkrétní aktivita uspokojuje dětskou citlivost, objeví se u dítěte spontánní koncentrace na tu konkrétní činnost. Vybírá si ty aktivity, které k dané činnosti směřují. Dítě je, přirozenou cestou, vedeno k těm činnostem, které uspokojují jeho aktuální vývojové potřeby.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →