Dospělý v Montessori

Kým je dospělý v Montessori?

Dospělý je v Montessori vnímán jako průvodce. Ať už je to rodič nebo pedagog. Je to ten, kdo rozumí dětskému vývoji, zná jeho jednotlivé etapy, respektuje jeho senzitivní fáze a připravuje pro ně vhodné prostředí. Pomáhá dětem vydat se vlastní přirozenou cestou. Důvěřuje dítěti a neklade mu překážky. Je dobrý pozorovatel. Věří, že děti jsou schopné vyvíjet se samy, že mají přirozenou touhu učit se. Je pro dítě vzorem. Prostředí, které pro dítě připravuje, by mělo být vodítkem a také by mělo uspokojovat aktuální dětské potřeby. Toto tzv. připravené prostředí je podnětné a usnadňuje rozvoj dítěte. Dospělý by neměl hodnotit, srovnávat, měl by pouze přijímat, respektovat a mít radost z každého dětského úspěchu. Měl by vytvářet a udržovat klidnou a otevřenou atmosféru naplněnou láskou a porozuměním.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →