Dělená odpovědnost

Co je to dělená odpovědnost?

V Montessori pedagogice má každé dítě svobodu rozhodovat o tom, jakou činností se chce zabývat. Dospělý (průvodce) je ale přítomen, aby poskytl motivaci a pomoc, když je to potřeba. To znamená, že děti sice mají možnost převzít odpovědnost za svůj vlastní proces učení, ale zároveň je jim v případě potřeby poskytnuta struktura, podpora a pomoc. Zásah průvodce je nutný pouze v případech, kdy se děti nudí nebo mají problémy s rozhodováním; jinak zůstávají plně odpovědné za svůj vlastní pokrok. Díky této dynamice dělené odpovědnosti se každé dítě může zapojit do smysluplného učení svým vlastním tempem v prostředí zakořeněném v respektu a spolupráci.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →