Polarizace pozornosti

Co je to polarizace pozornosti?

Jedná se o intenzivní koncentraci dítěte na jednu činnost, ponoření se do ní do té míry, že je zcela odpoutáno od vnějších rušivých vlivů. Dítě je schopno zabrat se do hry (např. skládání puzzle) nebo řešení konkrétního problému takovým způsobem, že vůbec nevnímá své okolí. V Montessori představuje jednu z klíčových charakteristik. Marie Montessori ji označila za východisko svojí pedagogické koncepce. Polarizace pozornosti úzce souvisí se senzitivním obdobím, kdy je nezbytné pro to, aby se dítě mohlo zcela do určité činnosti ponořit, aby se nacházelo ve vhodném senzitivním obodbí.

Takí lze pak velmi účinným způsobem podporovat přirozený dětský vývoj. 

Polarizace pozornosti je proces stávající ze tří na sebe navazujících fází:

  • přípravná fáze – u dítěte pozorujeme hledání, očekávání a neklid
  • fáze práce – intenzivní činnost, kterou díte neustále opakuje až dosáhne nasycení
  • fáze klidu – zklidnění, zpracovávání vjemů a poznatků, dítě má radost

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →