Montessori principy

Montessori houpačka BaaVi Monte

Co jsou to Montessori principy?

Principy Montessori jsou zásady, které navrhla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Díky nim jsou děti vedeny k aktivnímu učení v pečujícím a obohacujícím prostředí. Montessori vzdělávání podporuje přirozenou touhu dětí učit se a dospělí vytvářejí prostředí, v němž se děti mohou účastnit různých podnětných aktivit, které jim umožňují učit se vlastním tempem. Tento přístup se zaměřuje spíše na rozvoj vnitřní motivace a sebekázně než na výuku vnucenou zvenčí. Pozornost je věnována individuálním zájmům a schopnostem dítěte, přičemž aktivity jsou zaměřeny na podporu celoživotního učení a dovednosti tvořivého řešení problémů. Děti tak mají možnost rozvíjet svou samostatnost a zároveň si budují sebedůvěru ve vlastní schopnosti řešit problémy. 

Mezi nejdůležitější Montessori principy patří: absorbující duch; senzitivní období; "Pomoz mi, abych to dokázal sám"; připravené prostředí; Dítě má rozhodující vliv na svůj vlastní vývoj. Jeho volba je vždy svobodná; ruka je nástrojem ducha; celostní učení; práce s chybou; práce s pochvalou; heterogenní (věkově smíšené) skupiny.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →