Alternativní metody výuky

Co jsou to alternativní metody výuky?

Vzdělávání je proces, který směřuje k rozvoji vědomostí, dovedností, schopností a návyků každého jednotlivce. Může ovlivnit i jeho hodnoty, normy či postoje. Alternativní metody výuky, oproti tradičním, uplatňují více principy svobody, činnosti a tvořivé aktivity. Žáci či studenti se většinou aktivněji podílejí na svém vzdělávání. Mezi alternativní metody výuky patří např. projektová výuka, kooperativní učení, práce s textem, kruhový systém, komunitní kruh nebo vzájemné učení žáků.

Dále by vás mohlo zajímat:

Jste dětská herna, mateřská škola nebo prodejce? Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás na info@baavi.cz

Další hesla v Montessori slovníku →