Vést děti k samostatnosti není jednoduchá disciplína, ale vyplatí se

Jako rodiče se snažíme vychovat děti hlavně tak, aby byli v dospělosti spokojené, dostatečně sebevědomé, samostatné a úspěšné. Je to tak? Určitě se mnou budete souhlasit i v tom, že to vždy není snadný úkol. Vyžaduje trpělivost i disciplínu, a to na obou stranách (jak rodiče, tak dítěte). Především vedení dětí k samostatnosti je cesta poměrně trnitá...ale pokud vydržíme, rozhodně se to vyplatí. Děti se potřebují naučit, jak se samostatně rozhodovat, jak řešit problémy a jak se vypořádat s obtížnými situacemi. A jak jim v tom můžeme pomoci…? 

 

Zapojme děti do každodenních činností a zdůrazněme jim jejich odpovědnost 

Začněme přidělováním malých povinností, jako je uklízení po sobě, domácí práce (např. vynášení odpadkového koše) nebo péče o domácí zvíře. Nechte si pomoci při vaření/pečení a svěřte dítěti lehké úkoly, jako je omytí zeleniny nebo ovoce, kladení na plech nebo pekáček, nasypání navážených ingrediencí do hrnce, apod. Zde je skvělým pomocníkem učící věž

S přibývajícím věkem můžeme zvyšovat úroveň odpovědnosti tím, že jim zadáme náročnější úkoly, jako je vedení školního projektu nebo sestavování rozpočtu na výdaje domácnosti. 

Když dítěti ukážeme, jak být zodpovědné při plnění každodenních úkolů, pomůže mu to připravit se na pozdější složitější výzvy.  

A když se dítěti něco nepovede, nevadí, vždy je určitě důvod k pochvale. Alespoň za snahu…

 

Poskytněme dětem příležitosti k rozhodování 

S přibývajícím věkem dopřejme dítěti příležitosti k samostatnému rozhodování, aniž by se spoléhalo na dospělé nebo vrstevníky. Zadávejme jim drobné úkoly, které vyžadují určité rozhodování, například jaké oblečení si mají obléci nebo jaké jídlo mají sníst. Tato všední každodenní rozhodnutí jim umožní procvičit se v samostatném rozhodování beze strachu z neúspěchu nebo zklamání. 

Musím přiznat, že pro mě je trošku problematické montessori pravidlo, že bychom děti měli podporovat v jejich rozhodnutí, i když s nimi nesouhlasíme. Chápu, že tím, že dítěti ukážeme, že respektujeme jeho samostatnost a důvěřujeme jeho úsudku, pravděpodobně posílíme důvěru v jeho rozhodovací schopnosti. Jsem ale přesvědčená, že určitá korektura není na škodu. Myslím si, že aniž bychom nějak podlomili sebevědomí dítěte, dá se mu hezky a s citem vysvětlit, že jít v prosinci do školky v letních šatičkách bez kabátku vážně není rozumné. 

 

Podpořme dětskou zvídavost 

Podporujme ve svých dětech zvídavost, která je povede k tomu, že se budou ptát na svět kolem sebe a samy hledat kreativní řešení. Buďme trpěliví a pokládejme jim otevřené otázky, na které neexistuje odpověď ano nebo ne. A povzbuzujme je, aby při rozhodování přemýšlely samy. To jim pomůže rozvíjet dovednosti kritického myšlení, které jsou nezbytné pro řešení problémů v dospělosti. 

            

Závěr

Buďme průvodci našich dětí při jejich cestě k samostatnosti. Není to vždy snadné, vyžaduje to čas a spoustu trpělivosti, ale z dlouhodobého hlediska se tato cesta rozhodně vyplatí. Nejen, že se nám díky samostatnosti našich dětí v určitou dobu rozvážou ruce, ale navíc se z našich ratolestí stanou sebevědomí dospělí lidé, kteří jsou schopni činit informovaná rozhodnutí na základě zkušeností, místo aby se neustále spoléhali na názory nebo rady druhých. 

S trpělivostí a odhodláním můžeme našim dětem pomoci vyrůst v nezávislé jedince, kteří jsou připraveni zvládnout vše, co jim život přichystá!

 

A i zde platí: Co se v mládí naučíš, v dospělosti jako když najdeš…

- Lidé u nás také hledají:

Didaktické hračky

Dospělý v Montessori

Práce s pochvalou

 

- Za posledních 14 dní u nás lidé nejčastěji nakoupili tyto BaaVi produkty:

Dřevěné variabilní křesílko

Piklerové trojúhelník "Piklerka 2" BLUE

Stoleček k Monte